Home Gallery Contact

Welkom op mijn website

Welcome to my site!

Please feel free to explore my website. It has been designed to share with you the outline of my repertoire of paintings I’ve made in the past and of course the new ones. It also provides you the unique opportunity to purchase a painting online. All paintings are incl. 6% vat.

Background. Although I was born in the Southern part of The Netherlands, Kerkrade, I live in Nijmegen since 1971. After finishing the “Gelderse Leergangen” (TE-Ha), I’ve been educated for 2 years to become a 1th grade teacher on the Arnhem Academy. Although registered as an Art-teacher, I’ve never trained students. This is because I choose to become an Artist immediately after graduation. Since 1983 I’m officially registered as an artist by profession. As you might be able to see in my repertoire, I lived in La Palma, El Paso (Canary Islands) from 1986 until 1988. As I reached my own limits in abstract art in 1989, I became bored en felt the need to seek other challenges, based on the techniques learned so far. Quoting Vincent van Gogh:‘It is as important to follow the learnings of 'abstract art’ as well as the academic ones.’

Styles & way of work. As experimenting and exploring - by the years - became a way of developing & delivering, I wandered around in different styles and techniques as a gypsy, although I never klinged to one specific style. Even now, when I think I’ve found myself in the ease of my current style and paintings, I sometimes still feel the urge to step back into the earlier phases of my development. When entering the field of figurative art, a world of opportunities opened up to me, as compared to painting in non-figurative styles. In 2010, I’m still amazed about the possibilities to use my brush to judge, paint contemplative theme’s or show intimicy as well as showing subjects/objects in a subtile manner and ‘just fine’. I felt free to fly and surf across all possibilities without the need to comply to strict rules/boundaries: Free at last!

This is also reflected by my style of production: I sometimes borrow from others and invent at the same time, or imitate & be original. At other phases, I tend to work a long time to produce a certain series of paintings, sometimes there is just one. As another example of my outreach, I’m able to use an existing painting or style as point of initiation and undergo this as a challenge or a lesson, whereas, on the other hand I paint, just because I enjoy doing it. Key element is my only objective – every time - to make a next step to perfection! Like Picasso said: ‘Some artists make a spot out of the sun, whereas others create the sun out of a spot.’ (Translated by M. Artz)

U bent van harte welkom op mijn website. Het is enerzijds opgezet als een presentatie van schilderijen die ik in de afgelopen 25 jaar heb gemaakt en anderzijds als een mogelijkheid om een schilderij te verkopen.

Alle schilderijen zijn inclusief 6% btw.

Oorspronkelijk kom ik uit Kerkrade, maar woon al sinds 1971 in Nijmegen. Na eerst de Gelderse Leergangen (Te-Ha) te hebben afgerond, heb ik nog twee jaar op de Arnhemse Academie 1ste graads lerarenopleiding gedaan. Hoewel ik als kunstdocent ben opgeleid, heb ik nooit voor de klas gestaan. Vrijwel meteen na Arnhem koos ik voor het kunstenaarschap. Vanaf 1983 ben ik werkzaam als professioneel kunstenaar.

Van 1986 tot 1988 woonde ik op La Palma, El Paso (Canarische Eilanden).

In 1989 bereikte ik mijn grens in de abstracte kunst; het werd zelfs vervelend om te doen. Maar die periode was een goede oefening in het vrij hanteren van het penseel. Om met Vincent van Gogh te spreken: ‘Het is net zo belangrijk de ‘abstracte’ kunst te doorlopen als de academische.’

Het experimenteren en het zoeken werd langzamerhand een manier van werken op zich. Als een zigeuner zwierf ik rond in de kunstwereld, mij nooit bindend aan één specifieke stijl. Zelfs nu ik mijn stek gevonden denk te hebben, kan ik het niet laten uitstapjes naar ‘vroeger’ te maken.

Met het intreden van de figuratie opende zich een wereld die veel meer te bieden had dan het non-figuratieve schilderen. De mogelijkheden van veroordelend tot beschouwend tot intimiteit tot ‘gewoon mooi’ zijn enorm. Ik kon zwerven zonder mij aan regels te houden: eindelijk vrij! Ook in de manier van schilderen voelde ik mij vrij: ik steel en vind uit, ik imiteer en ben origineel. Soms werk ik lange tijd aan een bepaalde reeks, soms ontstaat er slechts één schilderij. Soms neem ik een bestaand schilderij of stijl tot uitgangspunt en onderga dat als een uitdaging of als een lering. Soms doe ik het omdat ik het gewoon leuk vind, maar het enige doel is toch altijd dat het mij helpt om tot perfectie te komen. Picasso zei: ‘Sommigen maken van de zon een vlek en anderen van een vlek een zon.’